• Byggeri af en villa bestående af 4 moduler ses her under udførelse i fabrikken, ialt ca. 200m2 villa

 • Levering med 4 stk. lastbil specialtransporter

 • Første modul, som vejer ca. 15 ton, sættes på fundament med 2-5 mm nøjagtighed

 • Tredje modul løftes på plads; der løftes typisk et modul pr. halve til hele time

 • Fjerde og sidste modul sættes på plads, og huset klimasikres, hvis der skulle komme regn i løbet af natten. Dagens arbejder afsluttes, mens mørket falder på.

 • Næste morgen er huset klar til apteringen af facaderne og færdiggøre modulsamlingerne indvendigt. Samt at tilslutte og forbinde installationerne.

 • Villa til og med sokkel på ca. 200m2 afsluttes efter en uges tid og er klar til aflevering til bygherre

 • Opførelse af byggeri i et modul, her et sommerhus på ca 50m2. Levering ad smalle skovveje sætter store krav til mandskab.

 • Huset sættes på sokkel, og installationerne plug’s in. Huset er funktionsdygtigt efter et par timer. Bygherre kan således koge kartofler og overnatte i huset samme aften – og det er der nogle, der gør.

Systembyg og kompetencer

Navne og begreber

Præfabrikeret byggeri er oftest tale om bygningsdele, vægelementer, tagdæk, toiletrum mv. der produceres på fabrik. I præfabrikeret byggeri laves en stor del af arbejdet stadig på selve byggepladsen. Noget af det første, der rykkede ind i fabrikshaller, var vinduesproduktion. I dag kan man dårligt forestille sig vinduer, der produceres direkte på byggepladsen. Måske vil vi om 100 år have samme opfattelse af huset som helhed, hvem ved?

Modulbyggeri er rumstore moduler produceret på fabrik. Modulerne er som oftest nøglefærdige ved levering, så de på selve byggepladsen blot skal bygges sammen, hvilket ikke indebærer ret meget arbejde.

PreFab er en forkortelse af prefabricated buildings/houses. Ordet PreFab stammer fra USA. Prefab er identisk med modulbyggeri – altså rumstore moduler produceret på fabrik, hvor modulerne ofte er nøglefærdige ved levering.

PreFab – Præfabrikeret byggeri – modulbyggeri

Kært barn har mange navne, men det handler i bund og grund om, at byggeriet er flyttet ind i fabrikshaller. Dette er en revolution inden for den traditionsbundne byggebranche. Og der er mange fordomme om emnet. Der er mange traditionelle byggefirmaer, der omtaler modulbyggeri negativt, måske fordi det flytter en stor del af arbejdet væk fra lokalområdet, eller måske fordi modulbyggeri giver en sund priskonkurrence til det traditionelle byggeri?

Åbenlyse fordele

Tørt byggeri: Ved at placere byggeriet i en fabrikshal er hele byggeprocessen skærmet for vind og vejr. Dermed kan man let overholde kravet om, at et byggeri skal holdes tørt under hele byggeprocessen. Således elimineres risikoen for, at svampeangreb etablerer sig under byggeprocessen for efterfølgende at leve videre i det færdig byggeri.

Kvalitetssikring: Ved modulbyggeri føres tilsyn flere gange om dagen, idet arkitekter og ingeniører altid arbejder dør om dør med byggeriet. Dette er en meget effektiv kvalitetssikring, og fejl optræder da også yderst sjældent.

Det er en udfordring ved et traditionelt byggeri, at arkitekten og ingeniøren ikke er på byggepladsen hver dag, med mindre det er et meget stort byggeri. Dermed opstår der let fejl, der bliver skjult i byggeriet inden næste tilsyn. Specielt er det problematisk for mindre byggerier. Eksempelvis bygger et traditionelt typehusfirma typisk over et stort geografisk område – dette gør det ualmindeligt svært at kvalitetsikre, fordi der ofte ikke er økonomi til at lade arkitekt eller ingeniør føre ret mange tilsyn. Bygger man tilmed langt hjemmefra, hyrer man ofte lokale håndværkere, som man ikke kender. Dermed bliver det endnu vigtigere at føre hyppige tilsyn.

Vi taler af erfaring, eftersom vi også har et traditionelt arkitektfirma, LadegaardArchitects, under moderselskabet, der også driver YourHouse. I arkitektfirmaet udføres netop sådanne tilsyn for kunder.

Prisniveau

YourHouse har valgt at flytte det præfabrikerede modulbyggeri til bl.a. Baltikum, hvor omkostningsniveauet er lavere end det danske. Dette har gjort det muligt at reducere prisen for vort byggeri. Desuden er kvaliteten bevaret, ja endda øget på en lang række områder.

Danskproduceret præfabrikeret byggeri vil som oftest have omtrent samme pris som traditionelt byggeri, fordi det er ret omkostningstungt at drive fabrikken, hvor byggeriet produceres. Ligeledes er lønniveauet omtrent det samme for modulbyggeri som for traditionelt byggeri. Til gengæld bygges præfabrikeret byggeri mere effektivt end traditionelt byggeri – så på bundlinien er prisen sammenlignelig.

YourHouse har igennem ca. 10 år produceret modulbyggeri på danske fabrikker, så vi kender de danske forhold og prisniveau godt. Finanskrisen i år 2008 ramte byggeriet hårdt, og der var et enormt pres for lavere priser. Vi søgte derfor til Baltikum for at kunne tilbyde lavere priser. Vi har således igennem ca. 10 år fået produceret modulbyggeri i Baltikum, så de baltiske forhold og priser kender vi også efterhånden rigtig godt. Baltikum er kvalitetsmæssigt fuldt på højde om end højere end dansk produceret.

Kompetencer

 • Præfabrikeret byggeri i moduler og elementer er vores primære kompetence.
 • Byggeri på svært tilgængelige placeringer, på tage, i centrum af byer m.v.
 • Byggeri på vanskelige grunde, stærkt skrående grunde, vanskelig jordbund m.v.
 • Kort byggetid på pladsen, bl.a. ønskværdigt ved byggeri i byer, hvor trafik og naboer således generes mindst muligt.
 • Kundetilpassede løsninger.
 • Arkitekttegnet byggeri til konkurrencedygtige priser.
 • Organisering og styring af oversize gods transport fra fabrik til byggeplads.
 • Organisering og styring af modulbyggeri i lavtlønsområder.

Tegnestuen

YourHouse har egen arkitekt tegnestue til at projektere byggeprojekterne. Tegnestuen kan tilpasse produktionstegninger ud fra et eksisterende projekteringsgrundlag udført af andre arkitekter og ingeniører. Typisk set i udbud.

Vores tegnestue kan også indgå i tegningsarbejderne fra starten af i et byggeprojekt på skitseprojekt niveau. I tegnestuen arbejder akademisk uddannede arkitekter, der har oparbejdet en stor erfaring i projektering og projektstyring af præfabrikeret byggeri opført i systemleverance.

Det projekterer vi:

 • Skitseprojekt
 • Udbudsprojekt
 • Myndighedsprojekt
 • Hovedprojekt
 • Produktionsprojekt (fabrik)
 • As Build projekt