Privat

YourHouse bygger huse til familier i god kvalitet til attraktive priser. Dette gælder både villaer, sommerhuse og tilbygninger. Vi sætter den enkelte families behov i centrum, derfor bliver alle vore huse tegnet af akademisk uddannede arkitekter, med titel af MAA eller Cand.Arch, således at individuelle ønsker og behov tilgodeses. Egentlige typehuse fører vi ikke.

Vi bygger efter Dine ønsker og behov samt efter grundens beskaffenhed.

YourHouse har igennem årene erfaret, at vore kunder er vidt forskellige, ligesom byggegrunde er meget forskellige. Dette har resulteret i, at vi har skrinlagt vore typehuse og i dag stort set kun fabrikerer unikahuse der er arkitektegnet af vore egne arkitekter. MEN vi har bevaret typehusets lave pris niveau og har endda reducere priserne, da vi har flyttet produktionen til Baltikum.

Se vores Privatkunde sider:

Helårsbeboelse

Sommerhuse

Tilbygninger

egeplanke_gulve

Danmarks billigste

YourHouse tilbyder Danmarks billigste arkitekttegnet huse (bananer sammenlignet med bananer) og det i relation til den overordentlig fornuftig kvalitet, der ligger i den bedste tredjedel af markedet. Finder du noget, der er bedre og billigere, vil vi meget gerne høre om det – det tror vi nemlig ikke findes :-)

Intet Sjællandstillæg i vore priser

Eftersom det meste af vort arbejde ikke er relateret til grunden og dennes beliggenhed, har vi ens priser for Jylland, Sjælland og brofaste øer.

Byggeforløb

1-2-3 færdig til indflytning

Step 1:

A) Bygherre fremsender sine ønsker typisk i form af 1) grundens placering og beskaffenhed 2) ønsker til huset evt. plantegning størrelse osv. 3) en indikation af byggebudget.

B) Vi udarbejder et specificeret tilbud og beskrivelse. Dette gør det nemt at se, om der er noget, man synes er for dyrt og/eller, der er noget, man selv ønsker at lave.

Step 1 er uden beregning. Det inkluderer naturligvis noget arbejde for os, men det er på vores regning. Vi ønsker derfor, at der skal være en vis seriøsitet inden vi går igang med arbejdet – ellers kan vi ende med at gennemarbejde rigtig mange projekter.

Step 2:

A) Tilbud underskrives.

B) YourHouse udarbejder arkitekt projekt og ansøger om byggetilladelsen.

C) Byggeriet igangsættes på fabrik med en byggetid på ca. 12 uger.

D) Parallelt påbegyndes arbejder på byggegrunden med sokkel mv.

E) Huset monteres på sokkel, ca. 1-2 ugers arbejde.

F) Aflevering efter et samlet byggeforløb på ca. 14 uger.

For hvert byggeri udarbejdes en individuel tidsplan, der tager højde for helligdage mv.

55_byggecentrum_zinktag

oslo_outside_two_houses

YourHouse er en virksomhed, der arbejder med at bygge hus til familier, hvor der er fokus på høj kvalitet og at opretholde en række attraktive priser. Dette gør sig gældende for alle former for huse, hvorfor det både er villaer, sommerhuse og tilbygninger, der er omfattet af dette. Vi har altid sat en særlig dyd i, at lægge vægt på den enkelte families behov. Det betyder også, at alle vores huse og tilbygninger bliver tegnet af akademisk uddannede arkitekter, der enten besidder en MAA eller cand.arch, hvilket naturligvis er med til at sikre, at individuelle ønsker og behov bliver tilgodeset. Endvidere, så skal det understreges, at vi ikke fører et udvalg af typehuse, men derimod tilbyder arkitekttegnede huse efter hver kundes individuelle behov – med andre ord; vi bygger efter dine ønsker og behov såvel som grundens beskaffenhed, hvilket sikrer dig det perfekte lavenergi- byggeri / huse.

Ikke typehuse, men samme prisleje
Vi har gennem tiderne erfaret, at mennesker stille forskellige behov til deres huse. Det betyder naturligvis også, at vi har erfaret, at rigtig mange af vores kunder er vidt forskellige. På samme vis er der heller ikke to byggegrunde, der er ens. Det har blandt andet haft den betydning, at vi har valgt at skrinlægge typehuse og i dag ikke fabrikerer andet end billig arkitekttegnet huse, der alle har det tilfælles, at de er teg et af én eller flere af vore egne arkitekter. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er dyrere end et typehus, da vi har formået at bibeholde typehusets lave prisniveau og har ligeledes reduceret priserne yderligere ved at rykke al vores produktion til Baltikum i stedet.

Vores normale byggeforløb
Step 1: Bygherre starter med at fremsende sine krav i form af grundens placering og beskaffenhed, ønsker til huset med evt. plantegning, størrelse osv. Slutteligt gives der også en indikation af byggebudget. Hernæst bliver der udarbejdet et specificeret tilbud og beskrivelse, hvilket gør det meget nemmere at se, om der er noget, der er for dyrt eller der er noget, som bygherre ønsker at lave på egen hånd. Det skal desuden nævnes, at Step 1 er uden beregning, hvilket betyder, at alt det arbejde, der udføres i Step 1 er på vores regning, men det kræver dog, at der er en vis seriøsitet, inden der startes på arbejdet, da vi ellers kan ende med at gennemarbejde rigtig mange projekter, som ikke bliver til noget.

Step 2: Første skridt er, at underskrive tilbuddet, hvorefter YourHouse vil udarbejde et arkitektprojekt og ansøge om byggetilladelse. Derefter vil byggeriet bliver igangsat på vores fabrik med en byggetid, der befinder sig i omegnen af 12 uger. I samme ombæring vil arbejdet med at støbe sokkel mv. påbegyndes på selve byggegrunden. Huset vil blive monteret på den støbte sokkel, hvilket kommer til at tage cirka 1 til 2 uger, mens det sidste skridt er, at aflevere nøglen til det nye hus efter et endt byggeforløb på cirka 14 uger.