Prefab

Pris niveau

YourHouse har valgt at flytte det præfabrikerede modulbyggeri til bl.a. Baltikum, hvor omkostningsniveauet er lavere end det danske. Dette har gjort det muligt at reducere prisen for vort byggeri. Desuden er kvaliteten bevaret, ja endda øget på en lang række områder.

Danskproduceret præfabrikeret byggeri vil som oftest have omtrent samme pris som traditionelt byggeri, fordi det er ret omkostningstungt at drive fabrikken hvor byggeriet produceres. Ligeledes er lønniveauet omtrent det samme for modulbyggeri som for traditionelt byggeri. Til gengæld bygges præfabrikeret byggeri mere effektiv end traditionelt byggeri – så på bundlinien er prisen sammenlignelig.

YourHouse har igennem ca. 10 år fået produceret modulbyggeri på danske fabrikker, så vi kender det danske prisniveau. Vi producerer stadig i Danmark, men forventer at kunderne i højere grad vil efterspørge det billigere byggeri fra bl.a. Baltikum. Dermed udfases den danske produktion. En skam for Danmark, synes vi, men det er markedskræfterne der tæller, og dem må vi følge eller dø.

Navne og begreber

Præfabrikeretbyggeri er oftest tale om bygningsdele, vægelementer, tagdæk, toiletrum mv. der produceres på fabrik. I præfabrikeret byggeri laves en stor del af arbejdet stadig på selve byggepladsen.

Noget af det første, der rykkede ind i fabrikshaller, var vinduesproduktion. I dag kan man dårligt forestille sig vinduer, der produceres direkte på byggepladsen. Måske vil vi om 100 år have samme opfattelse af huset som helhed, hvem ved?

Modulbyggeri er rumstore moduler produceret på fabrik. Modulerne er som oftest nøglefærdige ved levering, så de på selve byggepladsen blot skal  bygges sammen, hvilket ikke indebærer ret meget arbejde.

PreFab er en forkortelse af prefabricated buildings/houses. Ordet PreFab stammer fra USA. Prefab er identisk med modulbyggeri – altså rumstore moduler produceret på fabrik, hvor modulerne ofte er nøglefærdige ved levering.

PreFab · Præfabrikeret byggeri · modulbyggeri

Kært barn har mange navne, men det handler i bund og grund om, at byggeriet er flyttet ind i fabrikshaller. Dette er en revolution inden for den traditionsbundne byggebranche. Og der er mange fordomme om emnet. Der er mange traditionelle byggefirmaer der omtaler modulbyggeri negativt, måske fordi det flytter en stor del af arbejdet væk fra lokal området, eller måske fordi modulbyggeri giver en sund pris konkurrence til det traditionelle byggeri?

Åbenlyse fordele

Tørt byggeri: Ved at placere byggeriet i en fabrikshal er hele byggeprocessen skærmet for vind og vejr. Dermed kan man let overholde kravet om, at et byggeri skal holdes tørt under hele byggeprocessen. Således elimineres risikoen for, at svampeangreb etablerer sig under byggeprocessen for efterfølgende at leve videre i det færdig byggeri.

Kvalitetssikring: Ved modulbyggeri føres tilsyn flere gange om dagen, idet arkitekter og ingeniører altid arbejder dør om dør med byggeriet. Dette er en meget effektiv kvalitetssikring, og fejl optræder da også yderst sjældent.

Det er en udfordring ved et traditionelt byggeri at arkitekten og ingeniøren ikke er på byggepladsen hver dag, med mindre det er et meget stort byggeri. Dermed opstår der let fejl, der bliver skjult i byggeriet inden næste tilsyn. Specielt er det problematisk for mindre byggerier. Eksempelvis bygger et traditionelt typehusfirma typisk over et stort geografisk område – dette gør det ualmindeligt svært at kvalitetsikre, fordi der ofte ikke er økonomi til at lade arkitekt eller ingeniør føre ret mange tilsyn. Bygger man tilmed langt hjemmefra, hyrer man ofte lokale håndværkere, som man ikke kender. Dermed bliver det endnu vigtigere at føre hyppige tilsyn.

Vi taler af erfaring, eftersom vi også har et traditionelt arkitektfirma, LadegaardArchitects, under moderselskabet, der også driver YourHouse. I arkitektfirmaet udføres netop sådanne tilsyn for kunder.

Du har med garanti hørt om Prefab før, men det er ikke sikkert, at det lige netop har været under dette navn, da det ofte også kaldes for præfabrikeret byggeri eller modulbyggeri. Uanset hvilket synonym, du vælger, så handler det i bund og grund om, at byggeriet er flyttet fra byggepladsen og ind i fabrikshaller. Der er ikke nogen tvivl om, at der er tale om en revolution inden for den traditionsbundne byggebranche. Det skal desuden også nævnes, at der er mange fordomme om emnet, da der er rigtig mange traditionelle byggefirmaer, som mener modulbyggeri er negativt, da det kan ende med at flytte en stor del af arbejdet væk fra lokalområdet. Det kan også tænkes, at det er fordi modulbyggeri og systemleverance giver en sund priskonkurrence til det traditionelle byggeri.

Åbenlyse fordele ved præfabrikeret byggeri
Tørt byggeri: I og med, at byggeriet bliver placeret i en fabrikshal, så er hele byggeprocessen skærmet for både vind og vejr. Det betyder, at det er nemt at overholde kravet om, at det respektive byggeri bliver holdt tørt under hele processen. Det betyder naturligvis også, at risikoen for at svampeangreb etablerer sig under processen bliver elimineret. Du skal derfor heller ikke være bange for, at du får nøglen til en færdigopført ejendom, hvor der efterfølgende vil leve svampe i.

Kvalitetssikring: Det er desuden også almindelig praksis, at der ved modulbyggeri bliver ført tilsyn flere gange om dagen, eftersom både arkitekter og ingeniører altid arbejder side om side med byggeriet. Det er en af de mest effektive former for kvalitetssikring, som man kan komme i nærheden af, når det kommer til byggeri, og det er også derfor, at det er meget sjældent, at opstår fejl i forbindelse med vore byggerier – både i ind- og udland. Det er ofte en meget stor udfordring ved et traditionelt byggeri, at der ikke er mulighed for hverken arkitekten eller ingeniøren at være på byggepladsen hver dag.

Præfabrikeret byggeri fra Baltikum
Hos YourHouse har vi truffet en beslutning om, at flytte alt vore produktion af præfabrikeret modulbyggeri til lande som Baltikum. Grunden til dette er naturligvis, at omkostningsniveauet er meget lavere end det er her i Danmark. Det gør det muligt at reducere prisen på vore byggerier, og det betyder at vores mange forskellige kunder har mulighed for at spare mange penge på deres byggeri. Det er dog ikke ensbetydende med, at kvaliteten er faldet eller leveringstiden er forlænget, men derimod er kvaliteten faktisk blevet øget på en lang række punkter.

Du vil hurtigt opdage, at danskproduceret præfabrikeret byggeri som oftest vil have en pris, der er meget lig traditionelt byggeri. Grunden til dette er, at det er ret omkostningstungt at drive fabrikke i Danmark, og det er her byggeriet produceres. Lønniveauet er nemlig meget højere i Danmark end i mange andre lande, hvorfor det meget hurtigt kommer til at koste det samme at få folk til at opføre et traditionel byggeri som et modulbyggeri. Dog vil præfabrikeret byggeri blive opført på langt mere effektiv vis end traditionelt byggeri, hvilket betyder, at der på bundlinjen vil være mulighed for at sammenligne prisen.