Offentligt Byggeri

Vi bygger gerne for den offentlige sektor.

Nedenfor nogle eks. på projekter:

Handicap toilet

YourHouse har for Hedensted Kommune etableret en toilet løsning således at en borger har kunne blive i eget hjem under et sygdomsforløb. Hedensted kommune har reduceret udgiften til ca. en 1/3 af hvad en traditionel byggeløsning ville have kostet, ved at benytte YourHouses byggesystem.

Hedensted

Opført år 2012

Areal: 25 kvm

Prisniveau: 350 tkr.

Byggetid: 2 mdr.

Grund areal: – kvm

Energiklasse: BR10

Øvrigt: Totalentreprise inkl. projektering

Skæve Boliger

YourHouse har i samarbejde med Kirkens Korshær, Kommunens social- og sundhedsafdeling samt byens almene boligforening, udviklet et erfaringsgrundlag for Skæve boliger. Dette er konkretiseret gennem et skitse-projekt.

Skæve boliger er henvendt til mennesker, der ikke umiddelbart passer ind i den normale boligmasse. Hvis disse mennesker presses til at bo i en given lejlighed, kan det ofte forårsage udfordringer for omgivelserne. Al erfaring viser, at beboerne opnår langt bedre trivsel i skæveboliger.

Ønskes der en uddybende forklaring og information af skæve boliger, tag venligst kontakt til os på mail@yourhouse.dk eller +45 5230 4801. På forhånd tak.

Handicaptoilet_utility_room

Børnehave

YourHouse har i samarbejde med Kraftværk-arkitekter og Danfoss Universe udviklet en børneinstitution, hvor vi har fokuseret på det gode læringsmiljø og høj trivsel samt en bygning, der tilgodeser miljøet.

Vi mener læringsmiljøet bør være toneangivende, når man bygger daginstitutioner. I et tæt samarbejde med Kraftværk-arkitekter og Danfoss Universe har vi udviklet et læringsmiljø, der er velovervejet og veldokumenteret.

Integreret i YourHouse’s kultur har vi stor fokus på børn og børns vilkår.

Børnehaven kan naturligvis antage mange andre former og størrelser. Benyt blot nedenstående som inspiration.

Danmark

Opført år -

Areal: 400-800 kvm

Prisniveau: – kr.

Byggetid: 8 mdr.

Grund areal: – kvm

Energiklasse: BR10

Øvrigt: Systemleverance eller totalentreprise

I YourHouse Erhverv arbejder vi med diverse former for byggeri, der på en eller anden vis er relateret til erhverv. Det omfatter dog også offentlig byggeri, der bliver tegnet og opført til den offentlige sektor, hvilket kan være for alt lige fra kommuner og regioner til forskellige former for offentlige institutioner. Vi har allerede udført en lang række byggeopgaver for det offentlige, hvilket har resulteret i, at vi har dannet også et bredt erfaringsgrundlag, der betyder, at vi vil kunne løse enhver form for byggeri med det offentlige som bygherre.

Vi har blandt andet tidligere leverede handicaptoiletter til Hedensted Kommune således at borger har haft muligheden for at forblive i eget hjem under sygdomsforløb. Vi har i samarbejde med Kraftværk-arkitekter og Danfoss Universe også udviklet en spændende og arkitektonisk moderne børneinstitution, hvor der har været pålagt et særligt fokus på det gode læringsmiljø og høj trivsel samt en bygning, der tilgodeser miljøet. Ydermere, så har vi også i samarbejde med Kirkens Korshær, Kommunens social- og sundhedsafdeling samt byens almene boligforening udviklet et projekt, der går under Skæve Boliger, der er boliger, som er henvendt til mennesker, der ikke umiddelbart passer ind i den normale boligmasse. Som du kan se, så har vi beskæftiget os med skæveboliger, handicapbolig, handicaptoilet, midlertidig skolebyggeri og meget andet.

Offentligt byggeri til retfærdige priser
Vi har tidligere ført typehuse, men denne del af forretningen har vi dog valgt at lægge på hylden til fordel for vores modul- og systembyggeri. Det er dog ikke ensbetydende med, at vores priser er steget, da vi har formået at holde dem på samme niveau som almindelige typehuse – og oven i købet formået at presse dem endnu længere ned, da vores produktion er blevet flyttet til Baltikum, hvilket har minimeret vores produktionsomkostninger og det har naturligvis haft den effekt, at vi har haft mulighed for at reducere vores priser yderligere, hvilket sikrer vore kunder, at de får deres drømmebyggeri til en retfærdig pris.